تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - ضرب المثل ها و کاربرد آن ها

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

دانش آموزان پرتلاش این صفحه توسط شما کامل خواهد شد

سینا حسنی :

مثل ، سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه ای عبرت آموز اشاره  می کند . بعضی از مثل ها ، نتیجه ی پند های دانایان یا تجربه ی زندگی مردم است . دانستن مثل ها ، گفتن و نوشتن را آسان می کند چون این جمله ها کوتاه و زیباست و اگر در جای خود استفاده شود ، اثر حرف بیش تر می شود .

آش نخورده و دهن سوخته :

وقتی کسی را متهم به گناهی کنند . ولی او گناهی نکرده باشد .

بشنو و باور نکن :

وقتی کسی حرف بیهوده می زند تا دیگران فریب دهد .

بیلش را پارو کرده :

به آدم نادانی که برای رسیدن به هدفش تلاش کند ولی در آخرین لحظه به دلیل نادانی ، موفق نشود .

شتر دیدی ، ندیدی :

پر حرفی باعث درد سر می شود . راحتی آدم در کم گفتن است .

 

امیر علی بهراد

« بار کج به منزل نمی رسد .»

این مثل در مورد کسانی به کار می رود که در هر کاری باید درستی و راستی داشته باشند تا به نتیجه ی درستی برسند .

 

« آسیا به نوبت »

این مثل در مورد کسانی به کار می رود که برای کاری باید نوبت را رعایت کنند .

 

« از دماغ فیل افتاده »

این مثل در مورد کسانی به کار می رود که از خود راضی و مغرور هستند .

 

« موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دوش می بست .

این مثل در مورد کسانی به کار می رود که برای مشکل خود راه حل پیدا نمی کنند مشکل دیگری نیز به آن اضافه می کنند .

 

 

« کسری سجادی اورعی »

به تنبل گفتند برو به سایه ، گفت : سایه خودش می آید .

کنایه از تنبلی بعضی از آدم هاست .

« بس که گفتم زبانم مو در آورد . »

کنایه از تکرار مطلبی است بدون آن که نتیجه ای گرفته شود .

« از یک گوش شنیدن و از گوش دیگر به در کردن »

توجّه نکردن به حرف گوینده ، بی اثر بودن حرف .

« عاقبت جوینده ، یابنده بُود . »

هر کس که تلاش کند ، به نتیجه ی کار خود و آرزوی خود می رسد .

« عقل که نیست جان در عذاب است . »

در اثر نادانی آدم دچار زحمت می شود .

« عمو یادگار خوابی یا بیدار ؟ »

به شوخی به کسی گویند که به گفتار گوینده توجّه نکند .

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،