تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - مناظر طبیعت

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

فرزندم در باره ی هریک از منظره ها هر چه قدر می توانی جمله بنویس .

deborah.mihanblog.com

deborah.mihanblog.com

 

deborah.mihanblog.com

 

 

deborah.mihanblog.com

deborah.mihanblog.com

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،