تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - لبخند و چیستان

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

سرهنگه داشته امتحان رانندگی می گرفته ، از طرف می پرسه : اگه یه نفر وسط خیابان بود ، بوق میزنی یا چراغ ؟ طرف میگه : برف پاک کن جناب سرهنگ !سرهنگه حیرت می کنه ،می پرسه:یعنی چی ؟ میگه : جناب سرهنگ ، یعنی یا برو این طرف یا برو اون طرف ! !

چیستان

آن چیست که یکی است همیشه با تو ؟

آن چیست که از میان آب می گذرد اما خیس نمی شود ؟

آن چیست که نمی توانید ببینیدش ، بچشیدش و یا با دستان تان لمسش کنید ملی برای همه مان لازم و ضروری است !؟

آن چیست که خودش از آب و دشمنش آب ؟

آن چیست که متعلق به شماست ولی دیگران آن را بیش تر از شما استفاده می کنند ؟

آن چیست که من یکی دارم ، شما سه تا و او هیچی ندارد ؟

آن چیست که فقط وقتی خوابیده ایم می توانیم آن را ببینیم ؟

 
لبخندعینک بدون شیشه
اولی : اِ ... چرا عینکت شیشه نداره ؟
دومی : آخه چشم هام خیلی ضعیف نیست . بدون شیشه هم می بینم!
 
معلّم به بچّه ها گفت : من به جای پدرتان هستم هر مشکلی دارید می توانید به من بگویید . یکی از بچّه ها : هزار تومان بدهید من برم سینما !

خسیس

یک روز یک فرد خسیس یک سکه توی دستش و از دستش هم آب می چکید . رو به دستش کرد و به سکه گفت : تا ده روز دیگه هم گریه کنی خرجت نمی کنم .

مهمان

مهمان : بچّه جون بابا و مامانت خونه هستند ؟

بچّه : نخیر رفتند بیرون .

مهمان : چه موقع برمی گردند ؟

بچّه : آمدنشان بستگی به رفتن شما داره !

مشق

مادر : آرزو جون بگو ببینم بالاخره معلم فهمید که مشقاتو من نوشتم ؟

آرزو : نه مامان جون ولی گفت این همه غلط نباید برای یک نفر باشد .

رادیو

یک نفر زنگ می زنه رادیو میگه آقا الان صدای من داره پخش می شه ؟

مجری میگه : آره .

میگه : یعنی الان صدای من از رادیوی نانوایی هم پخش می شه ؟

میگه : پس اصغر نون نخر مامانت خریده .....

لبخند ( خواب زمستانی )معلم : چرا درختان و گیاهان در زمستان به خواب زمستانی می روند ؟شاگرد : اجازه خانم ! برای این که با کوچ پرندگان حوصله شان سر می رود و آن قدر فکر می کنند که خوابشان می برد !

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

جمع و تفریق

معلم : اگر من ده سیب داشته باشم و دو تا شو به تو بدم چند تا می مونه ؟

شاگرد : آقا ما نمی دونیم .معلم : چرا ؟

شاگرد : چون ما مسئله ها مونو همیشه با پرتقال حل می کنیم .

                                                

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،